Categories
Můj milý deníčku

Tento obrázek

Dějiny práva a státu mě vyhánějí z vlastního pokoje...
Dějiny práva a státu mě vyhánějí z vlastního pokoje...

není legrační, protože:

a) po jeho vytvoření mi zbylo v ruce ještě spousta papírů

b) jenom papíry ke zvládnutí zkoušky navíc nestačí a je potřeba konzultovat s učebnicí „Dějiny evropského kontinentálního práva“ (809 str.) a učebnicí „Dějiny angloamerického práva“ (879 str.)

c) vědomosti, které leží na zemi nejsou zatím ani zdaleka v mé hlavě

d) a+b+c

Samozřejmě „d“ je ta správná možnost 🙂

Z těch příjemnějších zpráv je naopak ta, že už mi toho zbývá kromě výše zmíněné kruťárny docela málo. A další příznivá je, že ex-spolužačka Klára obhájila svojí bakalářku (gratulace!), která obsahuje kromě jakýchsi bludů o reklamě v pivovarnictví i veledůležitou větu: „Ráda bych poděkovala JUC. et Bc. Markovi Novotnému za cenné rady z reklamní teorie a praxe, které významně přispěly ke vzniku této práce.” a já se tak rázem dostal mezi velikány oboru jako je David Ogilvy nebo Philip Kotler. No… bylo to vydřený. A tím pádem zasloužený. 🙂